Electrolux kondicionieriaus lauko blokas EACO-I42 FMI-5/N3